Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

ZAKOŃCZYLIŚMY W ZST-Z TEGOROCZNĄ EDYCJĘ PROJEKTU OBLICZA DIALOGU

Już po raz piąty w naszej szkole realizowany był projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzi na rzecz tolerancji i pokoju”, przygotowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. W tegorocznej edycji pt. „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach”uczestnicy przygotowywali ciekawe gazetki dotyczące tematyki projektu ( „Wspólny stół w malarstwie”, „Przy wspólnym stole- stół w obrzędach i tradycji”, „Symbolika potraw wigilijnych”, „Rola chleba w tradycji i religii różnych kultur”, „Symbolika stołu wielkanocnego”). Zorganizowali spotkania: „Przy tarnowskim stole” ( częstując słodyczami z regionu tarnowskiego związanymi z dawnymi kuchniami tu istniejącymi m.in. żydowską, austriacką, węgierską) oraz podsumowujące projekt(tu poczęstunek stanowiły różne gatunki chleba). Brali udział w: wycieczce do piekarni p. Starostków, sesji Mickiewiczowskiej w PWSZ ,  „Jarmarku Smaki Regionów”,,Purimowym Pierwszym Dniu Wiosny” pod tarnowską bimą.  Mogli wykazać się artystyczną kreatywnością i umiejętnościami kulinarnymi w konkursie fotograficznym „Smaczna potrawa na pięknym stole”. Zastanawiali się nad funkcją przestrzeni wspólnego stołu i kuchni w architekturze na przestrzeni epok ( na lekcji wiedzy o kulturze). Działania grupy projektowej zostały zaprezentowane na stronie projektu: www.zstztarnow.obliczadialogu.pl . Większość zadań wykonały w tym roku uczennice z kl.1s, 2s. Włączyli się do realizacji przedstawiciele klas: 4s, 3e, 2t. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania zadań  projektowych

Zapraszamy do galerii...