Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Kierunki kształcenia

Typy szkół:     Technikum Nr 6

                       Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

I. TECHNIKUM Nr 6

zawód:  technik pojazdów samochodowych

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i normami oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 • wykorzystanie metod diagnostyki pojazdów samochodowych w celu oceny stanu technicznego i naprawy pojazdu,
 • obsługa typowych maszyn i urządzeń do diagnostyki, naprawy oraz kontroli pojazdów samochodowych po naprawie,
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce

 

zawód: technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • wykonywanie czynności i operacji fryzjerskich
 • posiadanie zdolności komunikowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • akceptowanie zmian w zawodzie wraz z przystosowaniem się do nich
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4

zawód: mechanik pojazdów samochodowych – 3 lata

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • ocena stanu technicznego pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem)
 • zdolność wymiany zespołów i części oraz statycznie i dynamicznie wirujących części maszyn
 • obsługiwanie typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce warsztatowej