Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Organy Szkoły

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wicedyrektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik szkolenia praktycznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Marek Nytko - przewodniczący

Krzysztof Jac - wiceprzewodniczący

Małgorzata Jop - skarbnik

Maria Mądel -Kuta - sekretarz

Barbara Paluchowska - członek

Komisja Rewizyjna

Dariusz Porębski - przewodniczący

Urszula Kopacz - członek

Anna Cisowska - członek

Liderzy Samorządu Szkolnego w roku 2021/2022

Mateusz Oleksy  kl. 3ag - przewodniczący

Aleksandra Sumara kl. 3sg - zastępca

Jarosław Śliwka kl. 3ag - zastępca

Kacper Giża kl. 3ag - skarbnik

Natalia Czopkowicz kl. 2s - przewodnicząca wolontariatu

Opiekunowie samorządu szkolnego

Elżbieta Mitka

Katarzyna Kociuba

Kadra

Andrzej Bartnik - dyrektor szkoły

Władysław Ziaja - wicedyrektor

Marta Czernecka - kierownik szkolenia praktycznego


Bonderek Waldemar

Brzoza  Łucja

Dziekan Andrzej

Dziuban Witold

Fido Agata

Florek Izabela

Folta Tomasz

Gurgul Agata

Ks. Jasnosz Mirosław

Kociuba Katarzyna

Kocoł Dorota

Kołodziej Emila

Kowal Marcin

Kuruc Małgorzata

Makuch Małgorzata

Makuch Piotr

Małek Aleksandra

Mierzwa Tomasz

Mitka Elżbieta

Mizera  Aneta

Pamuła Ewa

Rutowicz Monika

Solakiewicz-Stadnicka Manuela

Stolarz Małgorzata

Suchodolska Edyta

Tomczyk-Skorupa Urszula

Zielonka Magdalena

Ks. Kiwior Mateusz

Siemek Barbara

Wajs Agnieszka

Wdowiak Renata

Zając Małgorzata

Czekiel Izabela

Historia Szkoły

Budynek szkoły powstał przy ówczesnej Seminaryjskiej (obecnie Piłsudskiego) 19, jako kamienica czynszowa w 2 poł. XIX wieku, według projektu Antoniego Schimitzka. W 1917 przekazano go na szkołę, a w 1918 dokonano adaptacji budynku. Obok wybudowano salę gimnastyczną, a w latach 80-tych XX wieku całość połączono przewiązką. W 1992 roku wymieniono drzwi wejściowe do szkoły, drzwi na podwórko, a także wszystkie okna. Kolejny etap modernizacji to urządzenie w szkole pracowni komputerowej, świetlicy, gabinetu lekarskiego, szatni, nowych toalet i natrysków w sali gimnastycznej.

Budynek szkoły, mimo nobliwego wieku, prezentuje się całkiem nieźle, ma szczególną atmosferę i jak się wydaje łączy przeszłość z teraźniejszością. Przed drugą wojną światową w tym budynku istniejącym w świadomości starszych Tarnowian jako "handlówka" , mieściły się kolejno: Krajowa Szkoła Kupiecka, Krajowa Szkoła Handlowa, Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe, Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie im. J. Piłsudskiego. W czasie drugiej wojny światowej początkowo miały istnieć 2 szkoły handlowe (za zgodą Niemców) "Handles und Handelsfachschule", które działały tylko rok, a następnie do 1944 roku istniała Szkoła Handlowa, która wkrótce przeniesiono do innych budynków.

Po wojnie w budynku przy ul. Piłsudskiego 19 dalej działały szkoły o profilu handlowym. Natomiast wśród średniego pokolenia Tarnowian nasza szkoła istnieje jako "pekawuenka". I tu zaczyna się właściwa historia naszej szkoły. 24 kwietnia 1976 roku Kurator Oświaty i Wychowania powołał do życia z dn. 1 września 1976 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Manifestu PKWN. W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Dokształcająca, Technikum Mechaniczne dla pracujących, Technikum Ceramiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (zawód : produkcja szkła i wyrobów szklanych ). Następnie przyłączono do niej szkoły: ZSZ POM w Tarnowcu (1977) i ZSZ dla pracujących Zakładu Energetycznego w Tarnowie.

Dyrektorem szkoły do 1983 r był Fryderyk Łazarz. W tym czasie w naszej szkole można było zdobyć zawód mechanika pojazdów, ślusarza mechanika, tokarza, blacharza samochodowego, elektromechanika pojazdów samochodowych, elektromontera, elektromechanika, fryzjera, zdobnika szkła, hutnika szkła, mechanika maszyn rolniczych, elektroenergetyka. Kolejnym dyrektorem szkoły został Eugeniusz Stelmach. W tym czasie, a i później, zajęcia praktyczne odbywały się w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych. W roku szkolnym 1990/1991 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych. Nowym Dyrektorem został Andrzej Bartnik.

Szkoła poszerzyła się wkrótce o Technikum Dzienne 5 - letnie i następnie o Liceum 4-letnie. W roku szkolnym 1996/1997 obchodzono 20-lecie istnienia szkoły. W 1997 roku uzyskaliśmy połączenie z siecią internetu. Od lat 80-tych szkoła współpracowała z tarnowskim teatrem, kinem, pałacem młodzieży, miejskim ośrodkiem kultury, Wojewódzkim ośrodkiem kultury. Od lat 90-tych do dziś korzystamy z gościnności XX Filipinów, organizuje w ich oratorium różnorodne imprezy szkolne. Zawody, które zdobywano w tym czasie w naszej szkole to : hutnik szkła, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, ślusarz-tokarz, elektroenergetyk, mechanik napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych, fryzjer. Obecnie, w związku z kolejnym etapem reformy, dokonują się istotnie zamiany w działalności szkoły i jej składzie. 

Źródła: Praca zbiorowa "Tarnów. Wielki Przewodnik", t. 7, Tarnów 2000, kroniki szkoły. 

W Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych działają takie organizacje jak Samorząd Szkolny, Samorząd Słuchaczy klub PCK i Honorowych Dawców Krwi.

Samorząd Szkolny nasilił swą działalność od lat 90-tych XX w. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych, a spośród nich jest wybierany zarząd samorządu. Samorząd ma obecnie dwie opiekunki Aleksandrę Małek i Monikę Rutowicz. Kilka razy do roku odbywają się zebrania samorządu, na których ustalany jest plan pracy, omawiane są bieżące zadania i problemy. Przedstawiciele samorządu tworzą gazetkę szkolną, są współorganizatorami różnych imprez szkolnych, reprezentują szkołę np. na Forum Samorządów Szkół Ponadgimnazjalnych, w jury młodzieżowym Tarnowskiej Nagrody Filmowej, na uroczystościach z okazji świąt państwowych. Obecnie są w trakcie urządzania własnego "lokum" dla samorządu. Jedna z opiekunek prowadzi kronikę szkoły. 

Szkolne Koło Teatralne "Koturn"

rozpoczęło swoją działalność od roku 1991/92,w roku szkolnym 1996/97 obchodziło 5-ta rocznicę istnienia. Ma on charakter "okazjonalny" - jego członkowie pochodzą z aktualnych roczników młodzieży, wystawiają spektakle głównie na uroczystościach szkolnych, uczestniczą w warsztatach teatralnych. Organizatorką zespołu i głównym reżyserem jest polonistka - pani Krystyna Borowiec, współpracują z nią 3 inne polonistki: Aleksandra Małek, Elżbieta Mitka, Monika Rutowicz, które również zdobywają szlify reżyserskie. Zespół brał udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Teatralnych "Maska" (w 1993r. Wystawił tam spektakl "O klasyczności i romantyczności") w Turniejach Teatrów Małych Form o "Laur Pogórza" (gdzie uzyskał wyróżnienie za część spektaklu "Obrazki wiejskie" wg A. Czechowa w 1995r.). Powodzeniem cieszyły się również takie spektakle zespołu jak "Bliżej Mickiewicza", "W nim wszystko-obraz wsi polskiej od Reja do Reymonta". 

Na terenie naszej szkoły, bądź w Oratorium XX Filipinów, odbywają się różnorodne imprezy szkolne. Są one związane z kalendarzem szkolnym. I tak można tu wymienić: uroczystą akademie z okazji Dnia Edukacji, połączoną ze spektaklem zespołu teatralnego, Andrzejkowy Gabinet Wróżb, opłatek wigilijny, pocztę walentynkową, Dzień Wiosny, uroczystość pożegnania maturzystów, a także akademie, apele i audycje z okazji świąt państwowych. Od roku szkolnego 1999/2000 organizowany jest przez samorząd i jego opiekunki Szkolny Pokaz Fryzur. Podziwialiśmy już fryzury dzienne i wieczorowe, fryzury XX wieku, historię fryzur od starożytności po wiek XIX, a także fryzury awangardowe.

Kierunki kształcenia

Typy szkół:     Technikum Nr 6

                       Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

I. TECHNIKUM Nr 6

zawód:  technik pojazdów samochodowych

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i normami oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 • wykorzystanie metod diagnostyki pojazdów samochodowych w celu oceny stanu technicznego i naprawy pojazdu,
 • obsługa typowych maszyn i urządzeń do diagnostyki, naprawy oraz kontroli pojazdów samochodowych po naprawie,
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce

 

zawód: technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • wykonywanie czynności i operacji fryzjerskich
 • posiadanie zdolności komunikowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • akceptowanie zmian w zawodzie wraz z przystosowaniem się do nich
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4

zawód: mechanik pojazdów samochodowych – 3 lata

Umiejętności nabyte przez ucznia to m.in.:

 • ocena stanu technicznego pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem)
 • zdolność wymiany zespołów i części oraz statycznie i dynamicznie wirujących części maszyn
 • obsługiwanie typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce warsztatowej